Meia

 • Regnr: S40586/2002
 • Kallas för: Meia
 • Ägare: Annie Heinonen, Värmdö
 • Anmärkning: Stubbsvans
 • Mentaltest: MH
Mikko

 • Regnr: S40584/2002
 • Kallas för: Mikko
 • Ägare: Donald Forsmark, Flen
 • Anmärkning: Hd B, Ad UA
 • Mentaltest: MH, Korad
 • Tävling: Gk elitklass sök & spår, Lydnadskl III
 • Utställning: CK ukl, BIR
Milla

 • Regnr: S40585/2002
 • Kallas för: Milla
 • Ägare: Lena Johansson, Gamleby
 • Anmärkning: Hd B-C, Ad UA
 • Mentaltest: MH
 • Tävling: SLCH, Uppflyttad Lkl sök, LP I, LP II
 • Utställning: SUCH, BIR, CACIB

MH

MeiaMikkoMilla
1a. Kontakt, hälsning444
1b. Kontakt, samarbete333
1c. Kontakt, hantering331
2a. Lek 1, leklust444
2b. Lek 1, gripande334
2c. Lek 1, dragkamp444
3a. Jakt, förföljande234
3b. Jakt, gripande134
4. Aktivitet334
5a. Avst.lek, intresse334
5b. Avst.lek, hot/agg122
5c. Avst.lek, nyfikenhet555
5d. Avst.lek, leklust354
5e. Avst.lek, samarbete434
6a. Överraskn, rädsla333
6b. Överraskn, hot/agg132
6c. Överraskn, nyfikenhet542
6d. Överraskn, kvarst.rädsla112
6e. Överraskn, kvarst.intress111
7a. Ljudkänsl, rädsla115
7b. Ljudkänsl, nyfikenhet552
7c. Ljudkänsl, kvars.rädsla113
7d. Ljudkäns, kvarst.intress111
8a. Spöken, hot/agg333
8b. Spöken, kontroll444
8c. Spöken, rädsla412
8d. Spöken, nyfikenhet452
8e. Spöken, kontakt343
9a. Lek 2, leklust243
9b. Lek 2, gripande131
10. Skott115

Korning

MikkoMillaMeia
1a. Kontakt, hälsning444
1b. Kontakt, samarbete333
1c. Kontakt, hantering313
2a. Lek 1, leklust444
2b. Lek 1, gripande343
2c. Lek 1, dragkamp444
3a. Jakt, förföljande342
3b. Jakt, gripande341
4. Aktivitet343
5a. Avst.lek, intresse343
5b. Avst.lek, hot/agg221
5c. Avst.lek, nyfikenhet555
5d. Avst.lek, leklust543
5e. Avst.lek, samarbete344
6a. Överraskn, rädsla333
6b. Överraskn, hot/agg321
6c. Överraskn, nyfikenhet425
6d. Överraskn, kvarst.rädsla121
6e. Överraskn, kvarst.intress111
7a. Ljudkänsl, rädsla151
7b. Ljudkänsl, nyfikenhet525
7c. Ljudkänsl, kvars.rädsla131
7d. Ljudkäns, kvarst.intress111
8a. Spöken, hot/agg333
8b. Spöken, kontroll444
8c. Spöken, rädsla124
8d. Spöken, nyfikenhet524
8e. Spöken, kontakt433
9a. Lek 2, leklust432
9b. Lek 2, gripande311
10. Skott151