Urax

  • Regnr: S60082/2008
  • Kallas för: Urax
  • Ägare: Ulrika Persson, Bollebygd
  • Anmärkning: Hd A, Ad UA
  • Mentaltest: MH, Korad 435 p
  • Tävling: Cert Ekl sph, lydnadskl II
  • Utställning: SE UCH, BIR

MH

Urax
1a. Kontakt, hälsning4
1b. Kontakt, samarbete3
1c. Kontakt, hantering4
2a. Lek 1, leklust5
2b. Lek 1, gripande4
2c. Lek 1, dragkamp4
3a. Jakt, förföljande4
3b. Jakt, gripande5
4. Aktivitet3
5a. Avst.lek, intresse3
5b. Avst.lek, hot/agg1
5c. Avst.lek, nyfikenhet5
5d. Avst.lek, leklust5
5e. Avst.lek, samarbete3
6a. Överraskn, rädsla3
6b. Överraskn, hot/agg3
6c. Överraskn, nyfikenhet3
6d. Överraskn, kvars. rädsla1
6e. Överraskn, kvars.intresse3
7a. Ljudkänsl, rädsla3
7b. Ljudkänsl, nyfikenhet5
7c. Ljudkänsl, kvarst.rädsla1
7d. Ljudkänsl, kvarst.intresse3
8a. Spöken, hot/agg2
8b. Spöken, kontroll3
8c. Spöken, rädsla2
8d. Spöken, nyfikenhet5
8e. Spöken, kontakt5
9a. Lek 2, leklust5
9b. Lek 2, gripande4
10. Skott1